کلیپ های تصویری

افتتاح مرکز مراقبت‌ الکترونیکی

افتتاح مرکز مراقبت‌ الکترونیکی

اولین مرکز مراقبت‌های الکترونیکی در استان آذربایجان شرقی توسط رئیس سازمان زندان ها افتتاح شد

نامه ای به آقای قاضی

نامه ای به آقای قاضی

موضوع درخواست یک کودک از آقای قاضی برای آزادی مشروط پدرش برای دریافت پابند الکترونیک