پرداخت الکترونیک زندانیان


 پروژه پرداخت الکترونیک :

شرکت حامی عدالت پس از انعقاد تفاهم نامه پرداخت الکترونیک با بنیاد تعاون زندانیان کشور در خصوص ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به مددجویان ، با برخی بانک های عامل مذا کرات لازم را انجام داده است.

 

                

 

                                     

 

    

 

هدف از راه اندازی این پروژه:

 

1-     مشاوره و ارائه راه حل های لازم جهت توسعه زیر ساخت های لازم

2-     ایجاد و توسعه زیر ساخت های لازم جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به مددجویان

3-     ایجاد بستر مناسب برای رفاه هرچه بیشتر مددجویان و خانواده ها