مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی و قضایی


  بهره برداری از مرکز کسب و کار نوپای حقوقی و قضایی

 

 در این طرح صاحبان ایده نوآوری و استارتاپ ها، طرح های کسب و کار خود را معرفی کرده و این مرکز از آنها حمایت بعمل می آورد.

مزیت این مرکز، حمایت معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت علمی ریاست جمهوری به همراه سرمایه گذاران بیرونی می باشد، که باعث اعتبار بخشی به آنها خواهد گردید. این اقدام ارزشمند با حمایت بنیاد تعاون زندانیان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلید خورده و دستاورد مناسبی برای فعالان و صاحبان ایده در حوزه حقوقی و قضایی ایجاد می نماید.

برای این منظور شرکت حامی تک نیاز به همکاری مدیران و صاحبان ایده و نوآوری می باشد که از نظرات آنها بهره مند شده و در این زمینه آماده دریافت هرگونه طرح، ایده، انتقاد و پیشنهاد می باشد.

راه های ارتباطی:

تلفن: 22600972-22600275

نمابر:89787688

ایمیل: info@hamitech.ir

وب سایت: www.hamitech.ir   و  تکمیل فرم ارتباط با ما