مطالب

راه اندازی پردیس خدمات الکترونیک

راه اندازی پردیس خدمات الکترونیک

اولین پردیس خدمات الکترونیکی کشور با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک راه اندازی می گردد.

شبکه ملی عدالت

شبکه ملی عدالت

شبکه ملى عدالت سامانه‌اى جهت تبادل اطلاعات میان قوه قضاییه و دستگاه‌هایى است که به نوعى مقام قضایى جهت پیگیرى پرونده هاى قضایى نیازمند کسب اطلاعات از آن‌هاست

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل زندانها

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل زندانها

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در داخل زندان ها جهت خدمات به مددجویان

مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه

مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه (ردیاب) اقدام به راه اندازی آزمایشی این سامانه برای تعداد محدودی از خودروها نموده است

بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و شرح خدمات فنی به منظور بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اقدام نمود

مشاوره راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات دادگستری استان تهران

مشاوره راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات دادگستری استان تهران

مشاور خرید و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات دادگستری استان تهران، پس از نیاز سنجی و تهیه فهرست تجهیزات