مطالب

پروژه ISMS

مراقبت الکترونیک زندانیان

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل زندانها

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در داخل زندان ها جهت خدمات به مددجویان

خدمات پیامکی سرویس های حقوقی

بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و شرح خدمات فنی به منظور بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اقدام نمود

مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه (ردیاب) اقدام به راه اندازی آزمایشی این سامانه برای تعداد محدودی از خودروها نموده است

مشاوره راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات دادگستری استان تهران

مشاور خرید و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات دادگستری استان تهران، پس از نیاز سنجی و تهیه فهرست تجهیزات

پروژه فروشگاه اینترنتی حامی بازار

پروژه فروشگاه اینترنتی حامی بازار با هدف فروش محصولات تولیدی مددجویان زندانی

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق است به شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت