مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه


 

 
شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه (ردیاب) اقدام به راه اندازی آزمایشی این سامانه برای تعداد محدودی از خودروها نموده است.این سامانه شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که به کمک آن امکان رصد شدن مسیر تردد خودرو ها، وضعیت موتور، میزان مصرف سوخت و سایر پارامتر ها وجود دارد