راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل زندانها


 راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این پروژه با هدف خدمات به مددجویان در داخل زندانها راه اندازی گردید. در این پروژه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و اداره کل خدمات الکترونیک قضایی همکاری داشته و در جهت خدمات ارائه دادخواست، شکوائیه، درخواست پابند و ملاقات از راه دور در دو زندان بصورت پایلوت شروع به فعالیت نموده است