اخبار

برگزاری نشست مشترک بنیاد، حامی عدالت و مرکز آمار قوه

برگزاری نشست مشترک شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت، بنیاد تعاون زندانیان کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

دعوت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه محصولات مراقبت الکترونیک

برای پروژه های «نسل جدید پابندهای الکترونیکی، حبس خانگی، توقیف خودرو و دیگر محصولات در حوزه مراقبت الکترونیکی»

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با هوش تجاری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با هوش تجاری

برگزاری دوره آموزشی هوش تجاری با هدف آشنایی همکاران بنیاد با نحوه ی استفاده، کاربرد و قابلیتها

انعقاد قرارداد تولید ۲۰.۰۰۰ دستگاه پابند الکترونیک

انعقاد قرارداد تولید ۲۰.۰۰۰ دستگاه پابند الکترونیک مابین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت

تغییرات اعضای هیات مدیره

غییرات اعضای هیات مدیره شرکت در روزنامه رسمی مورخ 1400/08/01

طرح اجرایی پابند الکترونیکی در سراسر کشور

طرح اجرایی پابند الکترونیکی در سراسر کشور

اجرای طرح مراقبت و رصد زندانیان با استفاده از پابند الکترونیکی