کسب رتبه یک شورای عالی انفورماتیک


 به موجب این گواهی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت، موفق به کسب رتبه یک و صلاحیت اجرای پروژه های فناوری اطلاعات کشور گردید.

این گواهی از مرداد ماه 97 به مدت یکسال شمسی صادر گردید و اطلاعات بیشتر در سایت:

http://sajar.mporg.ir

قابل رویت می باشد. ضمنا جدول صلاحیتی به شرح ذیل آورده شده است.