پیاده سازی مرکز تلفن مبتنی بر IP برای ستاد مرکزی قوه قضائیه


در دنیای امروز برای برقراری ارتباط تلفنی راه دور اغلب از تکنولوژی VoIP استفاده میشود و روش های برقراری ارتباط تلفنی به سرعت در حال تغییر است.

شرکت توسعه حخدمات الکترونیک حامی عدالت نیز بر اساس تصمیم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف گردید تا با بهره گیری از تجهیزات روز دنیا سیستم VoIP یا همان Voice-over-IP را برای واحد های قوه قضائیه در 32 استان کشور پیاده سازی نماید.

در فاز اول با شناخت، تحلیل و طراحی سیستم و در فاز دوم با راه اندازی سرور VoIP در استان تهران و ستاد مرکزی قوه قضائیه و در فاز نهایی پروژه با دوره آموزشی راهبری شبکه VoIP برای کارکنان و مدیران فناوری اطلاعات استانها در محل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار و تحویل شد.