نظارت تصویری بنیاد تعاون زندانیان کشور


نظارت تصویری بنیاد تعاون زندانیان کشور

 

 حسب نیاز حفاظت و اطلاعات بنیاد تعاون زندانیان کشور به نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری در اماکن تابعه بنیاد، شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت اقدام به پیاده سازی سامانه مذکور اعم از بستر های ارتباطی مورد نیاز، دوربین های مداربسته و تجهیزات ذخیره سازی تصاویر در تهران نموده است. لازم به ذکراست با عنایت به گستردگی و تعدد اماکن تابعه بنیاد، هم اکنون این پروژه در سایر استان های کشور نیز در حال اجرا است.

در فاز اول این طرح کنترل و پایش از راه دور در مکان های گلشهر، قزلحصار، کوی بیمه، دشت بهشت، ملک خیابان دولت و ستاد مرکزی بنیاد تعاون مورد ارزیابی قرارگرفتند.  در عین حال در فاز دوم نسبت به نصب و اجرای سیستم های نظارت تصویری در استان مازندران اقدام گردید.