نشست هم اندیشی ، چالشها و رفع مشکلات و بیان راه حل های پروژه پرداخت الکترونیک مدد جویان


 نشست هم اندیشی ، چالشها و رفع مشکلات و بیان راه حل های پروژه پرداخت الکترونیک مدد جویان

 

این همایش با حضور مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان و مدیران نمایندگی های تاپ در سراسر کشور و همچنین مدیران بنیاد تعاون زندانیان و به همت شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به عنوان مجری طرح در روز چهارشنبه مورخ 13/4/97 در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار گردید.

اهداف نشست:

ü      تشریح اقدامات و گزارشی از تحقق اهداف و نتایج

ü      بیان مشکلات داخل استان ها با محوریت خدمات به مدد جویان

ü      تعیین فرایندهای پشتیبانی سیستم پرداخت الکترونیک مدد جویان برای ایجاد فضای یکپارچه در نگرش مدیران

ü      ارتقای سطح دانش مدیران و کارکنان در خصوص اعلام نیازها و مشکلات

ü      نحوه تعامل با نمایندگی های شرکت تاپ و نحوه نظارت و کنترل های داخلی

ü      شفاف سازی وظایف نمایندگی های بنیاد و نمایندگی های استانی شرکت تاپ و کارگزاری های آنها

ü      معرفی سامانه شکایات و انتقادات از کانال شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت و پیگیری از همین طریق (سیستم تیکتینگ)