نشست نخبگان فناوری اطلاعات در قوه قضائیه


 نشست نخبگان فناوری اطلاعات در قوه قضائیه در تاریخ دهم بهمن ماه با حضور ریاست محترم مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاون علمی فناوری ریاست جمهور و اساتید و نخبگان دانشگاهی بخش IT کشور در دانشگاه امیرکبیر برگزار گردید.

این همایش  که با همکاری شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت صورت گرفت، با هدف شکل گیری محملی برای بیان پیشرفت های فناوری اطلاعات در قوه قضائیه و تبادل نظرات و اندیشه های صاحب نظران بر روی مسائل و دغدغه های موجود برگزار  گردید.