نشست حامی بازار با مدیران نمایندگی های بنیاد تعاون زندانیان در استان ها


 این نشست در تاریخ 21 آذر ماه 97 در سالن همایش های فرهنگسرای امام ره با محوریت تجارت الکترونیک و بومی سازی مدل های آن برای بنیاد تعاون زندانیان برگزار گردید.

در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده حامی بازار ، بیان نقشه راه حامی بازار، آموزش تولید و بارگذاری محتوا در سایت حامی بازار و مسائل مالی مرتبط با فروشگاه های اینترنتی بیان گردید.