فراخوان تولید کنندگان پابند الکترونیکی


فراخوان  تولید کنندگان پابند الکترونیکی 

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت با استناد به مفاد آیین‌نامه معاملات داخلی خود و مصوبه هیئت مدیره مبنی بر انتشار فراخوان دعوت از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پابند الکترونیکی، از شرکتهای توانمند و مرتبط با این حوزه دعوت به عمل می آورد.
بدین ‌وسیله اعلام می دارد، برای خرید و اخذ مستندات RFP، مرتبط به ارزیابی کیفی و مستندات در مناقصه، تا ساعت 12 روز پنج شنبه مورخ 1400/03/13 اقدام نمایند و مدارک تکمیل شده خود طبق مستندات پیوست را حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19، به نشانی تهران خیابان شریعتی بالاتر از دوراهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، ساختمان مرکز خرید قلهک، طبقه هفتم، واحد D مدیریت بازرگانی تحویل نمایند.
این فراخوان به منظور ارزیابی تولیدکنندگان ارسال گردیده و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت پس از ارزیابی متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی، از شرکتهای واجد شرایط جهت همکاری دعوت به عمل خواهد آورد.
بازگشایی پاکات شماره 2، در 1400/03/23 ساعت 14 در محل شرکت برگزار می‌گردد.