فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها


شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به انتخاب مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مسئول ثبت‌نام از کلیه متقاضیان واجد شرایط در سراسر کشور که آمادگی تأسیس دفتر و ارائه خدمات موردنظر را در مراکز استان‌ها دارند، می‌باشد.