عقد قرارداد ISMS با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه


 این جلسه با حضور ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جناب آقای دکتر شهریاری و مدیرعامل و معاونین شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در خصوص تصویب اجرای پروژه ISMS در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد. در این جلسه شرکت حامی عدالت به‌عنوان مشاور پروژه انتخاب گردید و مقرر شد تا انتهای سال جاری شناسایی دارایی‌ها و اعمال امنیت فیزیکی صورت پذیرد.