عقد قرارداد با موسسه مالی و اعتباری عسکریه


 شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بانکی به فروشگاه‌های وابسته به بنیاد تعاون و در راستای تسهیل ارائه خدمات بانکی به خانواده مددجویان اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با موسسه مالی و اعتباری عسکریه نموده است.