عضویت شرکت در سازمان نظام صنفی رایانه ای


عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای در برخی از مناقصات مزیت یا الزام محسوب می گردد. بخصوص در بحث ارتقاء رتبه بندی رشته های درخواستی در شورای عالی انفورماتیک کشور نقش تاثیرگذاری دارد و عضویت درسازمان نظام صنفی رایانه ای از طریق کار گروه مربوطه، به سرعت و بر اساس مستنداتی از جمله عضویت در شورایعالی انفورماتیک اتفاق افتاد. هزینه عضویت بر اساس امتیاز انفورماتیک و مواردی مشابه تعیین شد و البته بر اساس همین امتیاز، حق رای در مجمع عمومی را کسب می کنیم. گواهی صادره یکساله است و عضویت بصورت سالانه قابل تمدید است.


با توجه به حجم بالای فعالیتهای شرکت در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات بخصوص توسعه سیستم های ویژه و خدمات پشتیبانی شبکه های داده رایانه ای و نقش پررنگی که در آینده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خود قائل است نسبت به این امر اقدام گردید.


در حال حاضر این شرکت در چهار شاخه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از شورای عالی انفورماتیک دارای رتبه چهار می باشد و در رشته سیستم های ویژه نیز رتبه دو را کسب نموده که بر اساس این رتبه این شرکت می تواند در بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور رقمی بالغ بر یکصد میلیارد تومان فروش خدمات مرتبط با حوزه های کاری خود در بخش دولتی داشته باشد.


با توجه به اینکه این شرکت طبق اساسنامه خود امکان واگذاری نمایندگی داخلی و خارجی نیز دارد از شرکتهای همکار و کلیه نمایندگیهای استانی بنیاد تعاون زندانیان کشور دعوت به همکاری می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البته بدیهی است توسعه صنعت فناوری اطلاعات نقش چشمگیری در توسعه سایر صنایع خواهد داشت.