طرح توسعه مراقبت الکترونیکی در دستور کار


آیت الله شهریاری، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابند‌هایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.

وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رئیس قوه قضاییه این طرح را توسعه دهیم.

طبق برنامه ششم توسعه برای اینکه به ۳۰ هزار پابند برسیم، نیاز به سرمایه‌ گذاری داریم و ریاست قوه قضاییه نیز بر توسعه این طرح تاکید کرد، همچنین ما نیاز به تغییرات قانونی داریم که پیشنهاداتی راجع به افزوده شدن مجازات درجه ۴ داده‌ایم