سرویس قوانین خانواده راه اندازی شد


 " سرویس قوانین خانواده "به عنوان دومین سرویس خدمات ارزش افزوده قوه قضاییه توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت راه اندازی گردید. 

این سرویس که مبتنی بر محتوای پیامکی بنا شده  به پاسخهای عموم مردم در خصوص مسائلی از قبیل حقوق زوجین , حقوق بانوان و .... به صورت پیامکی و روزانه به مشترکان پاسخ خواهد داد.
علاقمندان می توانند جهت فعالسازی این سرویس عدد 101 را به شماره 6019 ارسال نمایند.