سرویس اصطلاحات حقوقی راه اندازی شد


 سرویس اصطلاحات حقوقی به عنوان اولین سرویس خدمات ارزش افزوده قوه قضاییه توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت راه اندازی گردید. 

این سرویس که بر مبنی محتوای پیامکی میباشد اصطلاحات حقوقی مورد نیاز برای عموم مردم را به صورت پیامکی و روزانه به مشترکان ارسال می نماید.
علاقمندان می توانند جهت فعالسازی این سرویس عدد 100 را به شماره 6019 ارسال نمایند.