سامانه نرم افزاری حقوق و دستمزد مددجویان


سامانه نرم افزاری حقوق و دستمزد مددجویان به درخواست بنیاد تعاون زندانیان کشور و توسط شرکت حامی عدالت در سال 1393 پیاده سازی شد. هدف از طراحی این سامانه ثبت و محاسبه دقیق کارکرد مددجویان شاغل در زندانها و مددجویان رای باز است.

در راستای توسعه بیشتر این سامانه در تمامی نمایندگی های بنیاد تعاون طی جلسه ای با حضور نمایندگان ستاد و استان تهران مقرر شد سایت مذکور به شرح ذیل بروزرسانی شود:

·       تغییرات مربوط به دستورالعمل در سایت اعمال شود.

·       تغییراتی در راستای کاربرپسند شدن (User Friendly) سایت انجام شود.

·       در نحوه دریافت اطلاعات از کاربران سایت تغییراتی داده شود بنحوی که قابلیت ثبت کارکرد به صورت آفلاین ممکن شود.

و همچنین مقرر شد با همکاری شرکت حامی عدالت دوره های آموزشی در خصوص کاربری سامانه برگزار شود.