راه اندازی مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی وقضایی


روز یکشنبه مورخ 98/02/29 جلسه ای با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مهدی محمدی در محل شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برگزار گردید. در این جلسه دبیر ستادتوسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با حضور مدیرعامل شرکت حامی تک در خصوص راه اندازی مرکز استارت آپ های تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی بحث نموده و از فضاهای فیزیکی در نظر گرفته شده برای تخصیص به این استارت آپ استودیو بازدید بعمل آوردنددر پایان نماینده محترم معاونت علمیو فناوری ریاست جمهوری سرفصل های مورد نظر برای حمایت و پشتیبانی را اعلام و مذاکره اولیه با هدف همکاری های مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین ظرفیت های موجود در بنیاد تعاون زندانیان در سطح کشور نیز مورد اشاره قرار گرفته و زمینه های همکاری متقابل جهت بهره وری فرصت های موجود در حوزه فناوری های اجتماعی نیز مطرح گردید.