راه اندازی سرویس تماس به وسیله پین کد در زندان ها


شرکت حامی عدالت به منظور حذف هزینه­ های کارت تلفن و توزیع آن در زندان­ ها، رویکرد سنتی استفاده از کارت تلفن را به سمت استفاده از پین کدهای اعتباری تغییر داده است. این شرکت بر آن است تا در فاز بعدی خدمات شارژ پین کدها را از طریق POS های حامی عدالت که در فروشگاه های بنیاد تعاون مستقر است، ارائه دهد.