راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد مددجویان در دو استان مشهد و تهران


 "سامانه‌ی حقوق و دستمزد مددجویان" به منظور محاسبه‌ی دقیق حقوق و مزایای مددجویان مبتنی بر دستورالعمل مصوب بنیاد تعاون زندانیان طراحی شده است. هم اکنون این سامانه به صورت آزمایشی توسط دو نمایندگی تعریف شده در بنیاد تعاون در دو استان تهران و مشهد مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و در آینده نزدیک قابل استفاده برای تمامی نمایندگی‌های بنیاد تعاون زندانیان در سراسر کشور می‌باشد.