راه اندازی خط تولید رایانه در ندامتگاه شهید کچویی


 

راه اندازی خط تولید رایانه در ندامتگاه شهید کچویی

پیرو راه اندازی خط مونتاژ رایانه در ندامتگاه شهید کچوئی که با همکاری و هماهنگی نمایندگی بنیاد در استان البرز صورت پذیرفته، به اطلاع می رساند در اولین فاز با همکاری شرکت آواسیس ، این کارگاه با مشخصات ذیل در حال فعالیت می باشد:

1.        ظرفیت روزانه مونتاژ تعداد 100 دستگاه رایانه

2.        تولید 3000 دستگاه در اولین ماه فعالیت و تاپایان اسفند ماه

3.      ایجاد اشتغال برای 20 نفر مددجو

4.      مساحت فضای کارگاه 120 متر مربع