دومین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک


 دومین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک دولتی و حاکمیتی در روز چهارشنبه نوزدهم مهرماه برگزار گردید. این نشست با هدف ایجاد یک پردیس واحد توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت و در محل ستاد بنیاد تعاون زندانیان در تهران برگزار شد.

در این نشست موضوع تفاهم نامه مابین دفاتر مطرح شده و کنسرسیوم این طرح مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اعضای جلسه نظر نهایی خود را ظرف یک هفته آتی به دبیرخانه این نشست(شرکت حامی عدالت) اعلام نمایند.