تولید تعداد 30.000 دستگاه پابند الکترونیکی


 در راستای اهداف قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها به‌منظور کاهش جمعیت کیفری داخل زندان‌ها خصوصاً در شرایط ویروس کرونا، اقدام به توسعه طرح مراقبت الکترونیک زندانیان کشور تا سی هزار دستگاه پابند نمود.

بدین منظور شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت، تنها مجری و متولی تولید پابند الکترونیک در کشور با استفاده از دانش متخصصین داخلی نسبت به توسعه و افزایش تولید این محصول ملی اقدام نموده است.

هم‌اکنون نیز این شرکت درحال‌توسعه تجهیزات پابند الکترونیک برای سازمان زندان‌ها می‌باشد