تفاهم نامه همکارى بین پژوهشگاه قوه قضائیه با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامى عدالت منعقد شد


 سید حجت الله علم الهدى، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در جلسه امضاى تفاهم نامه همکارى این پژوهشگاه با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامى عدالت، بیان کرد: ما به دنبال همکارى و هم افزایى در قوه قضاییه هستیم و به نوبه خود آمادگى داریم هر گونه همکارى، هم افزایى و تبادل نظر در کارهاى مختلف و پروژه‌ها داشته باشیم.

 

وى اظهار کرد: پژوهشگاه در قوه قضائیه ظرفیت منحصر به فردى براى استفاده از ظرفیت نخبگانى کشور دارد و مى تواند از ظرفیت اساتید و نخبگان استفاده کند. 

 

علم الهدى با بیان اینکه بنا داریم با تک تک مراکز آموزشى و پژوهشى تفاهم نامه‌هایى را منعقد کنیم، عنوان کرد: مى‌توانیم به عنوان نماینده قوه قضائیه به دانشگاه‌ها خدماتى ارائه دهیم. 

 

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تاکید بر لزوم نیازسنجى علمى در کشور، گفت: پژوهشگاه این ظرفیت را دارد تا بتواند اساتید معتبر و نخبگان را جذب کند و از ظرفیت‌هاى آن‌ها استفاده کند. 

 

در پایان این جلسه تفاهم نامه همکارى پژوهشگاه قوه قضائیه با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامى عدالت امضاء شد.