برگزاری نشست کاری با مدیر عامل ایرانسل


با توسعه همکاری ها فیمابین خدمات این شرکت که مرتبط با قوه قضاییه هست و در زمینه استفاده از ظرفیت های اپراتور ایرانسل که شامل 3G و 4G برای wan  و استفاده از سیم کارت های APN برای پابند الکترونیکی و ایجاد توسعه خدمات ارزش افزوده (VAS) در حوزه حقوق و قضا که موضوعات اصلی بود صحبت شد .

طرفین متعهد شدند که خدمات خود را توسعه دهند و برای  کمک به رفع مشکلات حقوقی با  کمک مدیران و کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان زندان های کشور و بررسی در معاونت های حقوقی قوه قضاییه و کمیته های تخصصی خویش ، پیش نویس آئین نامه جهت تائید نهایی آماده اند

این اقدام گام بلندی برای اجرای گسترده " پروژه مراقبت الکترونیک"  است .