برگزاری دوره آموزشی آشنایی با هوش تجاری


در روز چهارشنبه مورخه 1400/11/13 جلسه ای با عنوان «آموزش هوش تجاری حامی عدالت» به صورت آنلاین و با شرکت همکارانی از:

  • ستاد مرکزی
  • حفاظت اطلاعات
  • دفاتر استانی نمایندگی بنیاد تعاون 

به میزبانی دفتر مدیریت پروژه حامی عدالت برگزار گردید.

مدرس:

بلال غلامی - PMO و مدیر تحلیل و پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری و هوش تجاری حامی عدالت

 

دستیابی به نتایج زیر از اهداف برگزاری این سمینار پیش بینی شده بود:

  1. آشنایی شرکت کنندگان با حوزه هوش تجاری و تأثیرات آن بر مدیریت عملکرد سازمان
  2. کمک به افزایش تسلط شرکت کنندگان در خصوص کار با سامانه ی هوش تجاری حامی عدالت.
  3. آموزش نحوه ی استخراج گزارشات مدیریتی پروژه پرداخت الکترونیک
  4. گفتگوی اولیه در خصوص اعلام نیازهای آموزشی به منظور افزایش و توسعه دوره های آموزشی کارکنان

 

در طول یک ساعت برگزاری کلاس، دیدگاهها و نظرات همکاران گرامی دریافت و در گزارشات آتی مد نظر قرار خواهد گرفت.