برگزاری جلسه تمدید تفاهم همکاری با موسسه اعتباری عسکریه


این جلسه با حضور رییس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره موسسه اعتباری عسکریه، آقای مروتی و آقای بکا و مدیرعامل شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت آقای علیایی در موسسه اعتباری عسکریه به‌منظور تمدید تفاهم‌نامه همکاری در رابطه با پرداخت الکترونیک در فروشگاه‌های وابسته به سازمان زندانیان در سایر استان‌ها برگزار شد.