بازدید ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از نمایشگاه الکامپ


به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ 21، نشست خبری حجتالاسلام شهریاری معاون قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درغرفه قوه قضاییه واقع در سالن 41 بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ برگزار شد.

ضمن اینکه ایشان رضایت خود را از نحوه برگزاری غرفه نمایشگاه ابراز نمودند.