بازدید ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از فعالیتهای شرکت


 

روز سه شنبه مورخ 99/۰۴/24 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و هیأت همراه از فعالیت های شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت بازدید کردند

 

 

 

طی این دیدار نشستی دوجانبه با حضور جناب آقای دکتر زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، جناب آقای اکبر غمخوار، ریاست محترم هیأت مدیره ، جناب آقای رحیم مطهرنژاد، مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ،جناب آقای دکتر علیایی مدیر عامل شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برگزار گردید .