بازدید از Pubic Hall شهر تفلیس


امروزه در دنیا به منظور تسهیل در دسترسی عموم جامعه به خدمات الکترونیک حاکمیتی، دولتی و عمومی مراکزی تحت عنوان City Hall یا Public Hall راه اندازی شده است.

اعضای کارگروه پردیس واحد خدمات الکترونیک متشکل از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک مختلف کشور، در راستای شناخت بیشتر ساختار اینگونه مراکز و مدل های ارائه خدمات یکپارچه، کشور گرجستان را به عنوان یکی از نمونه های موفق اجرا شده مورد بازدید قرار دادند.

در گرجستان  Public Hall ها با معماری های متفاوت در 14 نقطه مختلف این کشور ایجاد شده اند.مدیریت کلان Public Hall ها در گرجستان بر عهده وزرات دادگستری بوده و به طور عامیانه این مراکز به خانه دادگستری معروف می باشند.

 بزرگترین Public Hall موجود در مرکز شهر تفلیس پایتخت گرجستان قراردارد که با حدود 500 نفر نیروی کار و با مساحت حدود 5000 متر مربع، به طور میانگین به 10 هزار نفر در روز خدمت رسانی می کند.


نکته حائز اهمیت در رابطه با ساختار ارائه خدمات در این مرکز، استقلال بانک های اطلاعاتی و سیستم های خدمت رسان از همدیگر درBack Office و مشارکت تمامی آن­ها در میز خدمت (Front Office) می­باشد.

برخی از ارتباطات بین بانک­های اطلاعاتی یا سازمان­های مستقر در Public Hall به صورت فیزیکی انجام می گیرد. نامه ها و اسناد از طریق لوله های بادی بین ZONE ها جابجا شده و نتیجه نهایی در اختیار ارباب رجوع قرار می گیرد.

 

 

 

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق است به شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت