بازدید از خط تولید پابند الکترونیک حامی


 

بازدید از خط تولید پابند الکترونیک حامی

 

طرح مراقبت الکترونیک زندانیان با استفاده از پابندهای الکترونیکی تولیدشده توسط متخصصین و دانشمندان حوزه فناوری فضایی کشور از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده و تاکنون بیش از چهار هزار پابند فعال در معرض بهره‌برداری قرارگرفته است.

بنیاد تعاون زندانیان کشور در راستای ماموریت کلان خود مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی زندان، تاکنون حمایت‌های ویژه‌ای را از این طرح به عمل آورده است.

اعضای هیات‌ مدیره جدید بنیاد به اتفاق جناب آقای شمس سرپرست محترم بنیاد تعاون زندانیان کشور، با حضور در محل خط تولید پابندهای الکترونیکی حامی از روند تولید و توسعه فناوری طرح ، بازدید به عمل آوردند.

تهیه طرح توسعه پایدار خدمات مراقبت الکترونیکی و ایجاد تنوع در خدمات مبتنی بر ردیابی از نکات برجسته و موردحمایت اعضای محترم بنیاد بوده که در بیان آقای دکتر آرام راه‌اندازی زندان دیجیتال می‌تواند یکی از برکات توسعه این طرح باشد.