انعقاد قرارداد تولید ۲۰.۰۰۰ دستگاه پابند الکترونیک


انعقاد قرارداد تولید ۲۰.۰۰۰ دستگاه پابند الکترونیک مابین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت


یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در دوره تحول، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است. پابند الکترونیکی یکی از خدمات ارائه شده توسط شرکت حامی عدالت است که با همکاری سازمان زندان‌ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در کشور ارائه گردیده است‌.
این تاسیس به عنوان مجازات‌ جایگزین یکی از اقدامات ویژه قوه قضاییه، سازمان زندان‌ها، بنیاد تعاون زندانیان، مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در دوره تحول، افزایش استفاده از سامانه‌های نظارت و مراقبت الکترونیکی است.
لذا هم اکنون قرارداد تولید 20 هزار پابند الکترونیکی جدید فی‌مابین سازمان زندان‌ها و شرکت حامی عدالت منعقد شده است.
در راستای تعهد به عملیاتی کردن این قرارداد، شرکت حامی عدالت نیز از شرکت‎های دانش بنیان و واجد شرایط در تولید و بکارگیری پابندهای الکترونیکی جدید دعوت به مشارکت نموده و امیدوار است تا پایان سال، زمینه تولید و بکارگیری این پابندها برای تمامی زندانیان واجد شرایط با هدف کاهش آسیب‌های زندان برای زندانی و خانواده‌های ایشان فراهم آید.