انعقاد قرارداد با شرکت فن آوا کارت


 شرکت خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور یکپارچه­سازی پرداخت الکترونیک در تمامی فروشگاه­های بنیاد تعاون زندانیان کشور (نزدیک به 3000 فروشگاه در کل کشور) اقدام به عقد قرارداد همکاری با شرکت فن آوا کارت نموده است.