انتخاب شرکت به عنوان ناظر سیستم مالی فروشگاه‌های بنیاد تعاون زندانیان


 با حکمی از سوی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون زندانیان جناب آقای مطهرنژاد، شرکت خدمات الکترونیک حامی عدالت به عنوان ناظر پروژه پیاده‌سازی سیستم مالی فروشگاه‌های بنیاد تعاون زندانیان معرفی گردیده است.

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق است به شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت