امضا و ابلاغ قرارداد مددجویان با سازمان زندان‌ها


 به منظور ساماندهی و مکانیزه کردن پرداخت حقوق و دستمزد مددجویان شاغل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان طی عقد قراردادی وظیفه طراحی، پیاده‌سازی و استقرار سامانه حقوق و دستمزد مددجویان را به شرکت خدمات الکترونیک حامی عدالت محول کرده است. لازم به ذکر است در فاز شناخت اولیه استان‌های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان غربی مدنظر قرارگرفته است.