ادامه ی بازدید مسئولان کشوری ازدستاوردهای حامی تک در نمایشگاه الکامپ


 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کرد.

قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعدازظهر شنبه با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران، ضمن دیدار و گفتگو با دکتر حمید شهریارى، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات از بخش‌هاى مختلف غرفه دستگاه قضایی بازدید کرد و در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه قرار گرفت.

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کرد

 

 

دکتر ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران، از بخش‌هاى مختلف غرفه دستگاه قضایی بازدید کرد و با توضیحات کارشناسان در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه و جزئیات فرآیند تولید و بومی‌سازی پابند الکترونیک زندانیان توسط شرکت حامی تک قرار گرفت.

 

وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز از غرفه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ بازدید کرد.

دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر تهران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف غرفه قوه قضائیه در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور دستگاه قضایی بویژه طرح مراقبت الکترونیک و مراحل تولید پابند الکترونیک، سامانه سجام (سامانه مردمی پیشگیری از وقوع جرم) و تخت تشریح مجازی سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت.

مدیرعامل روزنامه رسمی کشور از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کرد.

دکتر مجید اکبرپورمدیرعامل روزنامه رسمی کشور بعدازظهر شنبه با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران، از بخش‌هاى مختلف غرفه دستگاه قضایی بازدید کرد و در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه قرار گرفت.

معاون زیرساخت و مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان هواشناسی کشور از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کردند.

در این دیدار که با حضور معاونین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه انجام شد، مسئولان سازمان  هواشناسی کشور در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه  و شرکت حامی تک قرار گرفتند.

 

 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کردند.

سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این بازدید با توضیحات آقای علیایی مدیر شرکت حامی تک، در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه قرار گرفت.

 

 

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کردند.

سیدجواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این بازدید با توضیحات آقای علیایی مدیر شرکت حامی تک، در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه قرار گرفت.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کرد.

 

 

محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بعدازظهر یکشنبه و در آخرین روز از بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران، ضمن دیدار و گفتگو با دکتر حمید شهریارى، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات از بخش‌هاى مختلف غرفه دستگاه قضایی بازدید کرد و در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه قرار گرفت.

 

معاون سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از غرفه قوه قضائیه در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ تهران بازدید کرد.

محمدعلی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران بعدازظهر یکشنبه با حضور در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران، ضمن دیدار و گفتگو با دکتر حمید شهریارى، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات از بخش‌هاى مختلف غرفه دستگاه قضایی بازدید کرد و در جریان آخرین خدمات فناورانه مردم‌محور معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی قوه قضائیه قرار گرفت.

 

امسال در بزرگ‌ترین رویداد فناوری اطلاعات کشور آخرین فناوری ها و سامانه های برخط مردم محور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با محوریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مشارکت روزنامه رسمی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به همراه شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در سالن دولت الکترونیک به علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان معرفی شده است.