اجرای آزمایشی طرح مراقبت الکترونیکی


اجرای آزمایشی طرح مراقبت الکترونیکی

 

 

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به عنوان مشاور و مجری طرح مراقبت الکترونیکی، پس از آماده سازی زیرساخت های فنی مورد نیاز با همکاری مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضائیه و همچنین سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور موفق به اجرای آزمایشی این طرح گردید. شایان ذکر است که این شرکت جهت گسترش طرح مذکور در سطح  کل کشور در حال تلاش برای توسعه زیر ساخت های مورد نیاز است.  

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                   تصویری از پابند الکترونیکی

 

 

 

 

 

سامانه مراقبت الکترونیک زندانیان، امکان ردگیری و موقعیت یابی زندانی‌ را با استفاده از سامانه موقعیت یاب جهانی (GPS) و شبکه مخابرات سلولی (GSM) فراهم می‌آورد. نحوه‌ی عملکرد سامانه، مبتنی بر اختصاص سخت افزاری خاص به نام پابند الکترونیکی و نرم افزار پایش و کنترل مختصات جغرافیایی و وضعیت پابند است. با استفاده از سامانه نرم افزاری مراقبت الکترونیک، به امکاناتی نظیر مشاهده وضعیت شارژ باطری، باز یا بسته بودن پابند، هشدار خرابکاری، ذخیره موقعیت زندانی و ردیابی زمان حقیقی به همراه جفت شده با واحد بازداشت خانگی  میتوان اشاره کرد.

 

 

                                                    

 

 

                                             تصویری از محیط نرم افزاری