آخرین وضعیت نصب پابند الکترونیک در استان های کشور


 اجرای مرحله دوم پروژه پابند بعد از تصویب آئین نامه آن در تاریخ 97/4/11 و با تایید ریاست محترم قوه قضائیه و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سازمان زندانها، با همت و سرعت بیشتری اجراشده و همچنین با توسعه امکانات موجود، شکل فیزیکی و سخت افزاری این محصول همزمان با ارتقای سامانه نرم افزاری آن و با رفع مشکلات قبلی اجرایی گردید.

در این راستا حدودا تعداد 300 زندانی در این طرح، تا بهمن ماه سال 1397 ، تحت مراقبت به تفکیک استان های ذیل می باشند:

1-    استان تهران تعداد 140 نفر تحت نظارت ( تعداد 46 نفر آژاد شده مربوط به ماه های گذشته)

2-     استان یزد تعداد 50 نفر تحت مراقبت( تعداد 33 نفر آزاد شده مربوط به ماه های گذشته)

3-     استان قزوین تعداد 42 نفر تحت مراقبت( تعداد 4 نفر آزاد شده مربوط به ماه های گذشته)

4-     استان چهارمحال بختیاری تعداد 20 نفر تحت مراقبت( تعداد 4 نفر آزاد شده مربوط به ماه های گذشته)

5-     استان کرمان تعداد 15 نفر تحت مراقبت( تعداد 5 نفر آزاد شده مربوط به ماه های گذشته)

6-    استان خراسان جنوبی تعداد 1 نفر تحت مراقبت

 قابل ذکر است در استان های زنجان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و .. نیز ضمن آموزشهای لازم ، پابندهای جدید نیز جهت اجرای این طرح تحویل داده شده و در ماه آینده به این آمار اضافه خواهند گردید.

 

 

 

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق است به شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت