چشم انداز و استراتژی


 
چشم انداز:
 پیشرو در جهت ارائه خدمات و توسعه فناوری اطلاعات با بالاترین کیفیت و همچنین فراهم آوردن سرویس ها و استارتاپ های قدرتمند با تکیه بر هیات مدیره، مشاوران و مدیران مطرح و با بهره گیری از نیروهای جوان و متخصص کشور،
 
 

استراتژی:
ارائه راه حل های جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد خدمات الکترونیکی با همکاری شرکای حرفه ای،