معرفی واحدها


 •  مدیریت فنی و پشتیبانی: انجام امور فنی و پشتیبانی نرم افزار، سخت افزار ،شبکه و تجهیزات
 • مدیریت اداری و مالی:امور اجرایی  ، حسابداری و بودجه بندی پروژه ها
 • مدیریت بازرگانی: بازار یابی، عقد قرارداد و فروش محصولات
 • مدیریت امور پروژه ها: ساماندهی، اجرایی نمودن پروژه ها و خدمات در حال انجام  و پشتیبانی از محصولات ارائه شده
 • مسئول روابط عمومی و دفتر ریاست


واحدهای زیر مجموعه پروژه ها و خدمات شرکت:

 1. پروژه  حامی بازار
 2. پروژه پابند الکترونیک
 3. پروژه خدمات پیامکی (وس و بالک)
 4. پروژه پرداخت الکترونیک زندانیان
 5. پروژه مرکز تماس مشاوره تلفنی و حقوقی
 6. اتوماسیون اداری
 7. حقوق و دستمزد مددجویان