ارائه خدمات مراقبت الکترونیک زندانیان
دعوت از خبرگان حوزه مراقبت الکترونیک
فروشگاه های زنجیره ای حامی
محصولات بنیاد

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت خدمات شرکت حامی عدالت در حوزه فناوری اطلاعات

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت؛ پیشرو در حوزه ی فناوری اطلاعات، ارائه خدمات و سرویس های مبتنی بر IT به ویژه در حوزه قضایی کشور می باشد.

این شرکت پل ارتباطی مناسبی برای بهره برداری از این فرصت و رفع نیاز مشتریان می باشد.

حامی عدالت با در اختیار داشتن کادر مجرب، مشاوره و خدمات فناوری اطلاعات را به بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می‌دهد. افتخار شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی معتبر در زمینه فناوری اطلاعات است.

حامی عدالت با پشتوانه سرمایه‌گذاری مطمئن و مقتدر در حوزه فناوری اطلاعات قدم برداشته و خدمات الکترونیکی مرتبط با این حوزه را ارائه می‌دهد


شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برخی محصولات

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت آخرین پروژه ها

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت خدمات حامی

مشتریان

مشتریان

حامی عدالت با در اختیار داشتن کادر مجرب، مشاوره و خدمات فناوری اطلاعات را به بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ارائه می‌دهد

مشاهده
همکاران

همکاران

افتخار شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی معتبر در زمینه فناوری اطلاعات است

مشاهده
سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

حامی عدالت با پشتوانه سرمایه‌گذاری مطمئن و مقتدر در حوزه فناوری اطلاعات قدم برداشته و خدمات الکترونیکی مرتبط با این حوزه را ارائه می‌دهد

مشاهده

برخی از مشتریان ما

برخی از همکاران ما